مصوبه بهینه سازی مصرف انرژی در دانشگاه های استان لازم الاجراست.رئیس هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: بر اساس چارت سازمانی که مصوب و ارائه شده است بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در دستور کار دانشگاه ها قرار دارد. دکتر قربانی اضافه کرد: بر همین اساس، جمع آوری آب های سطحی، پروژه تصفیه خانه های فاضلاب، تفکیک زباله و ایجاد فضای سبز مناسب در دانشگاه ها در حال اجرا و برخی از آن ها عملیاتی شده است. وی با بیان این که در حال حاضر تبدیل زباله به کود کمپوست در دانشگاه بجنورد انجام می شود افزود: تاکنون پروژه جمع آوری آب های سطحی و اجرای نیروگاه خورشیدی در حال مطالعه است.