دستگیری دو شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار وضبط یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D9%87.jpg
طی گشت وکنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه درکوههای برجستان دو نفر شکارچی قبل از اقدام به شکار دستگیر شدند.
صفرزاده رئیس اداره محیط زیست گرمه گفت: طی این عملیات یک قبضه اسلحه شکاری دو لول غیر مجاز٬یک رشته تور پرنده گیری و مقداری فشنگ و ادوات شکار کشف وضبط گردید و متهمین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.


منبع :» اوریال نیوز