کشف ۳ قبضه اسلحه تک لول و ۸ قطعه کبک و دستگیری سه نفر شکارچی متخلف طی دو مرحله در شهرستان راز و جرگلان
دستگیری شکارچیان راز و جرگلان
منبع :»  https://t.me/urialnews