صدیقی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار خبر داد.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.jpg
«ولیزاده» گفت: ماموران یگان حفاظت مانه و سملقان حین گشت و کنترل شبانه در مجاورت منطقه حفاظت شده قرخود موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز شدند.وی افزود: این افراد که قصد شکار شبانه پرندگان را با سلاح و چراغ توری داشتند قبل از شکار دستگیر شدند و از متهمان یک قبضه اسلحه تک لول شکاری غیر مجاز دست ساز به همراه شش عدد فشنگ، ساچمه و یک عدد چراغ توری کشف و ضبط شد.وی ابراز کرد: متخلفان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.