دو شکارچی متخلف اهل خراسان جنوبی که در شیروان به شکار و زنده گیری پرندگان اقدام می کردند دستگیر شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان با بیان این مطلب افزود: این متخلفان که در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی به صورت سیار با یک موتورسیکلت اقدام به شکار و زنده گیری پرندگان نادر می کردند طی عملیات تعقیب و گریز توسط محیط بانان و یگان حفاظت شیروان دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده شدند.«فخرانی» گفت: از متخلفان ۵ قطعه کبوتر چاهی، ۴ قطعه کبوتر خانگی به همراه ادوات و وسایل زنده گیری و شکار پرندگان کشف و ضبط شد.خراسان شمالی یکی از زیستگاه های مهم پرندگان محسوب می شود و در این فصل شکارچیان غیر بومی برای شکار این پرندگان وارد مناطق حفاظت شده استان می شوند .