یک شکارچی متخلف حین شکار دستگیر شد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمه، شکارچی غیر مجازی که به شلیک گلوله در ارتفاعات کوه بهار اقدام کرده بود توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان که در حال گشت و کنترل بودند، رصد و طی تعقیب و گریز طولانی دستگیر شد. «صفرزاده» افزود: از متخلف یک قبضه سلاح شکاری،۱۰ عدد فشنگ چهارپاره، یک عدد قطار فشنگ، چهار عدد گوشی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.