دستگیری ۵ نفر شکارچی متخلف در شهرستان مانه و سملقان و کشف سه قبضه اسلحه و سه قطعه کبک
 
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86.jpg
 
دستگیری ۵ شکارچی متخلف در مانه و سملقان
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی،طی گشت و بازدید  مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی و مامورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان از منطقه حفاظت شده قرخود، تعداد ۵ نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه گرماب این شهرستان دستگیر شدند.
از متخلفین سه قبضه اسلحه (یک قبضه دولول متعلق به غیر و یک قبضه پنچ تیر و یک قبضه دولول قاچاق )و تعداد ۱۰۲ عدد فشنگ ساچمه زنی ۱۲ و سه قطعه کبک کشف و ضبط گردید.
این شکارچیان متخلف پس از واریز مبلغ ۶ میلیون ریال ضررو زیان جهت سیر مراحل قضایی و قانونی به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
منبع :» اوریال نیوز