مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد:
دستگیری ۱۰۰ متخلف برداشت ذخایر معدنی ساریگل

صدیقی- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به سخت شدن کنترل منطقه ساریگل اسفراین، از دست درازی متخلفان به ذخایر این منطقه و دستگیری ۱۰۰ متخلف برداشت ذخایر معدنی ساریگل طی یک سال گذشته خبر داد. «مطهری» افزود: از متخلفان دستگیر شده چندین رأس اسب و مقداری ابزار کشف شد و همگی تحویل دستگاه قضایی داده شدند. وی بیان کرد: بر این منطقه نظارت کافی می‌شود اما به دلیل تعداد زیاد متخلفان کنترل منطقه ساریگل دشوار شده است. وی ادامه داد: برخی اهالی چند روستا به طور مداوم و غیر قانونی از ذخایر ساریگل برداشت می‌کنند و با وجود این که تاکنون ابزارآلات افراد متخلف مصادره  شده است و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند اما تعداد افرادی که برای برداشت ذخایر به ساریگل می روند رو به افزایش است. وی اظهار کرد: طی سه ماه گذشته برداشت غیرقانونی از ذخایر ساریگل افزایش پیدا کرده است و دلالان برای خرید این ذخایر اقدام می کنند.