دستگیری ۲۵ صیاد غیر مجاز

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF.jpg
صدیقی- طی نیمه نخست امسال بیش از ۸ گروه شامل۲۵ صیاد غیر مجاز توسط یگان حفاظت محیط زیست مانه و سملقان در محدوده سد شیرین دره دستگیر شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان با بیان این خبر افزود: طی این مدت یگان حفاظت این اداره به دلیل حساسیت موضوع صید غیر مجاز گونه ارزشمند ماهی زرد پر محدوده سد شیرین دره، تالاب ها و آبگیرها را به صورت مداوم پایش کرد. «موسی ولیزاده» افزود: از صیادان غیرمجاز مقدار زیادی لنسر ماهیگیری و ادوات صید کشف و ضبط شد. وی تصریح کرد: جریمه و ضرر و زیان یک قطعه ماهی زرد پر ۱۰۰هزار تومان است که طی این مدت صیادان غیر مجاز بابت ضرر و زیان واردشده به محیط زیست به پرداخت بیش از ۷میلیون تومان جریمه محکوم شدند و پرونده آن ها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.