شکارچی متخلف
صدیقی-رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان از دستگیری ۳ شکارچی متخلف در این شهرستان خبر داد. «فخرانی »گفت: از شکارچیان  متخلف ۳ قبضه اسلحه غیر مجاز شکاری به همراه ۳قطعه کبک و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد. وی افزود: متهمان برای بررسی ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست پس از واریز مبلغ ۶میلیون ریال جریمه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
 
منبع :» روزنامه خراسان شمالی