صدیقی- سه صیاد متخلف غیربومی پرندگان شکاری در دام قانون افتادند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان با همکاری مرزبانی و پاسگاه انتظامی تنگه ترکمن در بازرسی از یک منزل، سه صیاد متخلف را که اهل استان های جنوبی بودند دستگیر کردند. «مطهری» با بیان این که متخلفان با دستور قضایی روانه زندان شدند، افزود: از صیادان متخلف یک بهله شاهین و یک بهله دلیجه به همراه ادوات زنده گیری پرندگان شکاری کشف و ضبط شد.
 خراسان شمالی