پنج شنبه گذشته دو هکتار از مراتع منطقه شاه جهان در شیروان طعمه حریق شد.فرماندار شیروان با بیان این مطلب، علت آتش سوزی را بی احتیاطی در روشن کردن آتش توسط مردم ذکر کرد و افزود: با اطلاع از آتش سوزی، اکیپ های منابع طبیعی و هلال احمر به منطقه اعزام و با کمک مردم موفق شدند آتش را مهار کنند.«مرآتی» گفت: تا جمعه (روز گذشته) اکیپ های مربوطه در منطقه به حالت آماده باش بودند.

روزنامه خراسان شمالی