مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در صورتی که شرکت آب منطقه ای استان متقاضی برداشت ماهیان از سد شیرین دره است باید طرح توجیهی ارائه دهد.

سیداصغر مطهری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طرح توجیهی باید در سازمان محیط زیست هم مورد تایید قرار گیرد تا نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام شود.
وی گفت: سال گذشته با مجوز شرکت آب منطقه ای، برداشت ماهیان از سد شیرین دره انجام شد اما پس از مدت بسیار کوتاه به علت های اجتماعی متوقف شد.
وی افزود: همچنین انجام صید ماهی های سد شیرین دره با حجم بالا باید با لحاظ توافق جوامع محلی باشد تا مشکلات سال پیش ایجاد نشود.
مطهری گفت: برداشت ماهیان سد شیرین دره با هدف بررسی و ازریابی تاثیر آبزیان بر کیفیت آب آشامیدنی شهر بجنورد از طرف شرکت آب منطقه ای استان پیگیری شد و البته امسال با افزایش میزان حجم آب این دریاچه، تاثیر آبزیان بر کیفیت آب کاهش یافته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: انجام برداشت ماهی در حجم بالا، باید با هم افزایی و لحاظ توافق جوامع محلی باشد تا مشکلات سال گذشته تکرار نشود.
سرپرست شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی هم گفت: از نظر ما برای ارتقای کیفیت آب آشامیدن، هنوز هم برداشت ماهیان از سد شیرین دره نیاز است.
سید عقیل مرتضوی اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت آب آشامیدن شهر بجنورد باید حجم ماهیان و آبزیان دریاچه کاسته شود.
به گزارش ایرنا، بخش زیادی از آب مورد نیاز شهروندان بجنورد از سد شیرین دره تامین می شود و تغییر کیفیت آب این دریاچه در برهه هایی از زمان سبب گلایه و انتقاد مردم شده است.
صاحب نظران که کاهش کیفیت آب آشامیدن را به افزایش حجم ماهیان مرتبط دانسته و از این رو برداشت و صید ماهی ها از این دریاچه انجام شد اما پس از مدت کوتاهی متوقف شد.
سد شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان با ۶۱ میلیون مترمکعب ظرفیت، بزرگ ترین سد خراسان شمالی است.

ایرنا خراسان شمالی:»

http://www.irna.ir/nkhorasan/fa/News/83314661