رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه خدمات دامپزشکی برای وحوش باید بیشتر شود گفت: تشکیلات دامپزشکی در محیط زیست باید ارتقا یابد.

محمدرضا صفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: دامپزشکی در محیط زیست، دامپزشکی ضعیفی است و باید تقویت شود.
وی افزود: در ۲ سال گذشته با خانم ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست به تفاهم هایی برای همکاری بیشتر در حوزه دامپزشکی رسیدیم و انتظار نیز براین است که شمار بیشتری از نیروهای دامپزشک با تخصص حوزه محیط زیست به خدمت گرفته شوند.
وی ایجاد پژوهشکده محیط زیست و انجام کارهای علمی در حوزه بیماری وحوش را از دیگر نیازها برای صیانت از حیات وحش و نیز حفاظت از سرمایه های دامی عنوان کرد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی تصریح کرد: حوزه محیط زیست حوزه گسترده ای است و همان طور که بیماری وحوش قابل سرایت به دام اهلی است، بیماری دام اهلی نیز می تواند وحوش منتقل شود.
صفری بر ارتقای آموزش های علمی در زمینه دامپزشکی وحوش به دانشجویان رشته های دامپزشکی تاکید کرد و گفت: قرار شد که در دانشگاه ها، دامپزشکی محیط زیست تدریس شود البته افزوده شدن واحد دامپزشکی حیات وحش به دروس پیگیری شده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: کلینیک سیار حیات وحش نیز باید با همکاری و تعامل با محیط زیست، افزایش یابد

منبع:» ایرنا خراسان شمالی