معاون فنی اداره کل مخحیط زیست و منابع طبیعی خراسان شمالی از زنده شدن ذخیره گاه زالزالک در این استان خبر داد.

کامبیز انصاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به وجود ذخیره گاه زالزلک در منطقه مملجه در شهرستان بجنورد گفت: این منطقه به لحاظ نگهداری گونه های نادر گیاهی بومی یکی از مناطق مهم ذخیره گاهی استان خراسان شمالی محسوب می شود.

وی افزود: بارندگی های بسیار خوب در سال جاری موجب شده زادآوری این گونه در این ذخیره گاه بسیار خوب شود.

انصاری انصاری ادامه داد: هم اکنون در این منطقه درختان زالزالک با پایه های دو، سه، چهار، هفت و هشت ساله مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه در منطقه مذکور گونه های مختلف زالزالک رشد می کند، اظهار کرد: از چند سال گذشته این منطقه به منظور حفظ و انجام زادآوری قرق اعلام شده است.

به گفته این مسئول مساحت ذخیره گاه زالزالک در مملجه هشت هکتار است.

وی بیان کرد: زالزالک گیاهی از تیره گل سرخیان و بیشتر به شکل درختچه است که دارای شاخه های خاردار و گل های سفید، معطر و میوه های زرد و نارنجی رنگ است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: زالزالک به صورت خودرو در خراسان شمالی، گرگان، اراک، کلاردشت، ارومیه، بروجرد، کوهستان های البرز و حتی ناحیه پس قلعه شمال تهران رویش دارد و در شمال ایران به گونه های وحشی آن ˈولیکˈ می گویند.