فرماندار اسفراین از توجه کمیته برنامه ریزی این شهرستان برای تصویب و اختصاص اعتبار از منابع سال ۹۸ برای احداث ساختمان محیط بانی در معدن آلبلاغ واقع در منطقه حفاظت شده ساریگل خبر داد.«رستمی» با اشاره به این که با مصوبه شورای تامین باید اکیپ های ثابت و دایم محیط بانان حفاظت محیط زیست در آلبلاغ استقرار یابند، گفت: با همیاری نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی و استقرار ۲ اکیپ دایمی ایست و بازرسی در محور پرکانلو به سمت اسفراین و شیروان پاک سازی های جدی معدن از برداشت کنندگان غیر مجاز اجرایی شد‌ و از روز شنبه هیچ فرد و چهارپایی در منطقه حضور ندارد.وی با اشاره به ورود جدی شورای تامین استان و شهرستان و قاطعیت دادستان و همکاری موثر نیروی انتظامی در برپایی ایستگاه های ایست و بازرسی، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۵۰ تن مواد معدنی در این شهرستان کشف و ضبط شده است.