مدیر کل امور شهری استانداری خراسان شمالی گفت: ساخت دفن گاه زباله در بجنورد با مشکلات اجتماعی مواجه است.
شاکری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، افزود: مشاور ۹ محل را برای ساخت دفن گاه زباله معرفی و مورد بررسی قرار داد که از این تعداد محل، یک منطقه به عنوان منطقه نهایی انتخاب شد.
وی ادامه داد: فاصله محل انتخاب شده تا محل استقرار اولین روستا فاصله زیادی دارد اما روستاییان منطقه حاضر به اجازه دادن برای اجرای این پروژه نمی شوند.
شاکری اظهار کرد: برای ساخت دفن گاه زباله چندین دستگاه به منظور مناسب سازی جاده منتهی به محل مذکور ارسال شده اما روستاییان جلوی کار آن ها را گرفته اند.
وی تصریح کرد: تاکنون مشکلات اجتماعی موجب شده تا اجرای این پروژه در شهرستان بجنورد اجرایی نشود و مسئولان به دنبال رفع این مشکل هستند.
گفتنی است در حال حاضر زباله های شهر بجنورد در محل کوه باباموسی به صورت غیر اصولی دفن می شود که مسئولان به منظور حل این مشکل منطقه ای را برای ساخت دفن گاه زباله در نظر گرفته اند اما مردم ساکن در روستاهای اطراف حاضر به اجازه دادن برای اجرای این پروژه نمی شوند.