http://s9.picofile.com/file/8322350234/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C.gif

?ساعت خاموشی زمین در خراسان شمالی همزمان با سراسر کشور( خاموشی حتی یک لامپ)
?۴ فروردین۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰ تا۲۱:۳۰
♻حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2