چندسوال؟؟؟ از متخصصین و مسئولین محیط زیست.
البته از نظر قانونی و اجرائی می شود این کار ها را انجام داد
http://s8.picofile.com/file/8271737284/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82.jpg
حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        https://telegram.me/nkhorasanir
http://n-khorasan.ir/