مرتضوی- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بجنورد با حضور در دفتر روزنامه «خراسان شمالی» به ارائه توضیحاتی درباره حفاظت از درخت شاه توت ۲۰۰ ساله ثبت شده پرداخت و اعلام کرد: این درخت به حال خود رها شده است.«مهمان دوست» گفت: در نامه ای که سازمان میراث فرهنگی کشور در زمان ثبت این اثر به استاندار وقت با امضای معاون میراث فرهنگی کشور ارسال کرده، آمده است: به استناد تبصره ماده ۲ قانون سازمان میراث فرهنگی مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ هیئت وزیران، «درخت چنار کهنسال شاه اجاق»، «درخت داغداغان کهنسال قره نوده»، «درخت چنار کهنسال بازخانه»، «درخت شاه توت کهنسال حصار»،«رویشگاه درختان ارس آرچلی»، «درخت چنار کهنسال کلاته آقا نبی» و «درخت چنار کهنسال چشمه یعقوب» در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان بوده و هر گونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است. لذا تعیین عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی آن نیز برعهده این سازمان خواهد بود.
وی اضافه کرد: در زمانی که مدیریت این سازمان را بر عهده داشتم، طبق خواسته مردم در نظر داشتیم تا آبخوری را برای این اثر درست کنیم اما پیرو نامه ای که برای ما ارسال شد سازمان پارک ها امکان ورود به این حوزه را ندارد.وی گفت: متاسفانه در حال حاضر این درخت، تابلو و فنس برای حفاظت ندارد و به حال خود رها شده است.وی افزود: با این همه هر زمان اداره کل میراث فرهنگی به واسطه کمبود نیرو در زمینه آثار طبیعی به کمک نیاز داشته باشد، همکاری خواهیم کرد.گزارش خبرنگار ما حاکی است، روزنامه خراسان شمالی در پی آتش گرفتن شاه توت ۲۰۰ ساله در روستای حصار شیر علی خبری را در این رابطه با عنوان «آتش بی تدبیری در جان شاه توت ۲۰۰ ساله» در روز شنبه منتشر کرده بود که معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفته بود: این اداره کل متولی حفاظت از این اثر نیست.