مدیرعامل سازمان مردم نهاد دوست داران طبیعت سبز کره زمین در خراسان شمالی گفت: شمار قابل توجهی از قوچ و میش ها در پارک ملی گلستان به علت نامعلومی تلف شدند.

سیدحمید کشمیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هنوز علت تلف شدن قوچ و میش ها مشخص نشده است.
وی افزود: دامپزشکی از تهران و چند استان در حال بررسی موضوع است اما هنوز علت مشخصی برای تلف شدن این گونه از وحوش اعلام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون لاشه های حیوانات تلف شده در حال جمع آوری و دفن اصولی است.
کشمیری اظهار داشت: تغذیه وحوش گوشتخوار همچون پلنگ از لاشه های تلف شده قوچ و میش، تهدید جدی برای آنان به شمار می رود.
به گفته مدیرعامل سازمان مردم نهاد دوست داران طبیعت سبز کره زمین در خراسان شمالی، حادثه تلف شدن قوچ و میش ها از منطقه میرزا بایلو در پارک ملی گلستان گزارش شده است.
به گزارش ایرنا پارک ملی گلستان قدیمی‌ ترین پارک ملی ثبت شده در ایران و پناهگاهی کم‌ نظیر برای حیات ‌وحش است که ۱۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری از جمله نیمی از گونه ‌های پستانداران ایران را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع گستره خود جای داده و به همین دلیل به عنوان ذخیره ‌گاه زیست ‌کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده ‌است.