برومند-از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ حلقه چاه غیر مجاز با حجم نیم میلیون متر مکعب آب، در مانه و سملقان شناسایی شده است. سرپرست مدیریت منابع آب خراسان شمالی با اعلام این خبر در جلسه شورای حفاظت از آب مانه و سملقان افزود: از سال ۸۵ تاکنون در این شهرستان ۲۸۴ حلقه چاه غیرمجاز با حجم ۴ میلیون و ۵۰۰ متر مکعب پر شده است. «ابراهیمی» با بیان این که در سال ۹۶ هنوز چاهی در مانه و سملقان مسدود نشده  است، افزود: ۴۷ چاه غیرمجاز هم در دشت سملقان وجود دارد. «خسروپناه» مدیر منابع آب مانه و سملقان هم گفت:  ۵ دستگاه حفاری غیرمجاز  در این شهرستان شناسایی و از این تعداد صاحبان ۳ دستگاه دستگیر و صاحبان ۲ دستگاه فراری شده اند.
منبع :» روزنامه خراسان شمالی