به یاد شهدای حفاظت از عرصه های طبیعی خراسان شمالی
خسته نباشید به کارکنان زحمت کش محیط زیست و منابع طبیعی خراسان شمالی که عاشقانه کار می کنند.
حافظان محیط زیست خراسان شمالی
nkhorasanir
شهدای منابع طبیعی خراسان شمالی
http://s9.picofile.com/file/8306983942/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg