خراسان شمالی چند صباحی است که میزبان زیبا رویانی شده که با به پرواز در آمدن آنها در شهر و حواشی شهر، مزارع، باغات با بالهای رنگارنگشان جلوه خاصی از بهار را در ذهن ها به ثبت می رساند .

به گزارش عصر اترک، سالیان سال است که خبری از این نوع میهمانان ناخوانده در شهرها نبوده ، به دنبال شرایط بارندگی های مساعد در سال گذشته و سال جاری و فضای مساعد طبیعی پروانه ها در شهر به فور دیده می شوند.
جالب قضیه این است که تمامی این پروانه ها از یک گونه و رنگ هستند و از لحاظ علمی این نوع گونه پروانه ها معروف به قاره پیما، مهاجر و امپراتور هستند.

 

حضور فزاینده پروانه ها در شهر نشان از شرایط زیست محیطی مناسب دارد

علی اصغر مطهری، مدیرکل سازمان محیط زیست خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در رابطه با افزایش ناگهانی پروانه ها در سطح شهر گفت: در مقاطع زمانی همچون امسال که زمستان و بهار پربارشی را داشتیم و وضعیت محیط زیست مناسب و پوشش گیاهیی خوبی وجود داشت شاهد افزایش تعداد گونه های مختلف حشرات در محیط زیست هستیم.

مطهری اظهار کرد: شرایط طبیعی مناسب باعث می شود که به نسبت مواد غذایی که در دسترس جانداران از جمله پرندگان، حشرات، چرندگان قرار بگیرد مطلوب باشد و معمولا زادآوری خوبی هم خواهند داشت.

وی ادامه داد: به خاطر همین وضعیت مناسب معمولا تعداد لاروها و شفیره هایی که متولد می شوند و به شرایط تکاملی می رسند افزایش پیدا می کنند.

مطهری اضافه کرد: در سال جاری به لحاظ فراهم شدن شرایط مناسب در طبیعت، در فضای سبز شهر و حاشیه شهر این زمینه ایجاد شده تا موجودات زنده بتوانند سیر تکاملی خود را به خوبی طی کنند و ما شاهد حضور انواع پروانه ها و حشرات در محیط اطراف باشیم.

 

 

مدیرکل سازمان محیط زیست استان با اشاره به اینکه حشرات از جمله سنسورهایی هستند که شرایط سلامت وعدم سلامت محیط زیست را نشان می دهند، گفت: حضور فزاینده انواع حشرات در محیط اطراف نشان از شرایط زیستی مناسب دارد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه شهربجنورد این پروانه ها با یک شکل خاص به فراوانی دیده می شود که می تواند بسته به نوع پوشش گیاهی و شرایط زیستی منطقه باشد.

مطهری افزود: هیچ موجود زنده ای در طبیعت زیان بار نیست، پروانه ها نیز در بحث گل دهی، انتقال گرده ها خیلی موثر هستند و می توانند گیاهان را بارور کنند  و این نوع حشرات آفت محسوب نمی شوند.

 

امپراتوران در شهر آفت محسوب نمی شوند

مدیر حفظ نباتات سازمان محیط زیست خراسان شمالی نیز در ادامه گفت: پروانه ها در طبیعت به دو دسته تقسیم می شود، برخی از پروانه ها در شب پرواز می کنند و معروف به شب پرک هستند و بیشتر آفاتی که در طبیعت داریم از نوع شب پرک هستند.

 

محمدرضایی اضافه کرد: گونه هایی از پروانه ها هم که در روز پرواز می کنند، روز پرک گفته می شود، پروانه هایی که این روزها در شهر به وفور دیده می شوند از نوع روز پرک هستند.

رضایی با اشاره به اینکه این پروانه ها آفت محسوب نمی شود، ادامه داد:  این نوع پروانه با این شکل و شمایل که به صورت یک رنگ و یک شکل دیده می شوند به پروانه های امپراتور مشهورند و به عنوان مهاجر و قاره پیما نیز گفته می شوند.

مدیر حفظ نباتات استان خاطر نشان کرد: امسال باتوجه به شرایط بارندگی مساعد، جمعیت آماری این گونه بسیار فراوان شده است.

وی گفت: حدود ۳ هفته از بررسی پروانه ها در فضای شهر و خارج از شهر می گذرد و تاکنون هیچ گونه گزارشی از خسارات این حشرات به محصولات باغی و زراعی نداشته ایم.

رضایی افزود: پروانه ها حشره کامل هستند، و تغذیه آنها از شهد گلها است و هیچ گونه خسارتی برای محیط زیست و مزارع کشاورزی ندارند.

مدیر حفظ نباتات استان خاطرنشان کرد: زاد و ولد موجودات زنده در طبیعت به صورت ذاتی کنترل می شوند بنابراین در مکانی که پروانه ها زیاد باشند پرندگان هم به وفور دیده می شوند و از پروانه ها و لاروها تغذیه می کنند.

انتهای پیام/ رحمانی