شکارچیان سابقه دار شیروانی به زندان محکوم شدند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان ۵ شکارچی متخلف این شهرستان که به شکار یک رأس قوچ اوریال در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی اقدام کرده بودند توسط محیط بانان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. «فخرانی» با بیان این که این شکارچیان بارها به شکار غیرمجاز در مناطق حفاظت شده اقدام کرده بودند، افزود: پس از رسیدگی به پرونده ۵ متخلف سابقه دار در مراجع قضایی، نفر اول علاوه بر ابطال حمل ۲ قبضه سلاح گلوله و ساچمه زنی به یک سال حبس تعزیری، نفر دوم به یک سال حبس تعزیری و ۳ نفر دیگر هر کدام به پرداخت جزای نقدی ۵۰ میلیون ریالی در حق دولت محکوم شدند. همچنین به گفته این مسئول ۵ شکارچی متخلف سابقه دار علاوه بر موارد ذکر شده باید ۱۰۰ میلیون ریال بابت جریمه کیفری برای شکار یک رأس قوچ اوریال وحشی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کنند.