شکارچی متخلف پرندگان در تور قانون افتاد. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم، فردی که به شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در ارتفاعات کوه بهار جاجرم اقدام کرده بود توسط محیط بانان و همیاران در حین گشت زنی شناسایی و دستگیر شد. «موسوی» با بیان این که متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، افزود: از متخلف ۵ قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد که طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست از دی امسال، متهم علاوه بر محکومیت کیفری باید ۳۹ میلیون ریال نیز بابت ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست پرداخت کند.

صدیقی – روزنامه خراسان