شکارچی متخلف قبل از شکار صید شد

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81.jpg

صدیقی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان از دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده خبر داد.«فخرانی» گفت: طی گشت محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست شیروان  ماموران موفق شدند یک شکارچی متخلف را در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی قبل ازاین که اقدام به شکار چهارپایان کند دستگیر کنند. وی افزود: از شکارچی متخلف تعداد زیادی ادوات شکار و صید وهمچنین مقدار زیادی فشنگ  کشف وضبط شد .وی تصریح کرد: شکارچی متخلف پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
 
منبع :» روزنامه خراسان