شیروانی ها کولاک کردند:»برگذاری همایش بیست و چهارم پاکسازی شهر

همایش بیست و چهارم
مسیر  میدان انقلاب تا میدان کوهنورد
۲۸مهر ۹۶
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B2-%DB%B1%DB%B5-%DB%B1%DB%B2.jpg
به نظر می رسد گروه “طنین پاکبانان شیروانی” فعالترین و مردمی ترین گروه مردم نهاد استان باشد که برنامه های پاکسازی منظم و بدون وقفه ای داشته ، مورد جالبی که این گروه موفق به انجام آن شده ، همراه کردن مسئولین با خود است ؛ طنین پاکبانان شیروانی گروه مردم نهادی است که فرهنگ سازی زیست محیطی  را از مردم به بدنه اداری کسیل داده است.
لینک گروه :» https://t.me/joinchat/E1nNIkN25xMPoPj25CGLfA