مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان:
صنایع از برداشت آب های زیرزمینی دست بردارند
دست صنایع بر گلوی آب های زیرزمینی
شیری- وزارت نیرو و مجموعه حاکمیتی و آب منطقه ای باید صنایع را به استفاده از پساب مکلف کنند و آن ها از برداشت آب های زیرزمینی دست بردارند زیرا به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی آب های زیرزمینی روزی به افت می رسد اما پساب به دلیل حضور مردم و مصرف آب، همواره در حال رشد است بنابراین با نگاه استراتژیک صنایع باید به سمت پساب بیایند ولی متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.«غلامحسین ساقی» از آمادگی واگذاری فاضلاب بجنورد، شیروان و آشخانه که در حال تکمیل است، خبر داد و اضافه کرد: حتی آمادگی داریم برای همه شهرهای استان مجوز واگذاری بگیریم و فاضلاب شهرها را به صنایع واگذار کنیم تا خودشان اجرا و استفاده کنند.وی به آمادگی برای واگذاری فاضلاب شهرهای گرمه و جاجرم به صنعت اشاره کرد و گفت: آلومینای جاجرم به عنوان صنعتی است که طرح توسعه هم دارد بنابراین باید از برداشت آب زیرزمینی دست بردارد و استفاده از پساب را در برنامه اش داشته باشد. به گفته او، اجرای این طرح به کار رسانه ای و مطالبه عمومی نیاز دارد چون هر چیزی را مردم بخواهند حاکمیت می پذیرد.وی به تأمین ۶ میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه شده آب در بجنورد اشاره کرد و ادامه داد: صنعت باید بپذیرد از آب با کیفیت زیرزمینی استفاده نکند.او با اشاره به استفاده پتروشیمی خراسان از آب های زیرزمینی اضافه کرد: اگر پتروشیمی استفاده از پساب را در برنامه کاری خودش بگذارد و از آن جایی که استفاده از پساب هزینه های خاص خودش را دارد بیشتر از دبی مصرف شان تحویل می دهیم. به گفته «ساقی»، هنوز صنعت ملزم نشده و ابراز علاقه مندی نکرده است که از پساب استفاده کند و لازمه این کار این است که شرکت آب منطقه ای طی برنامه زمان بندی شده، میزان مصرف آب آن ها را کاهش دهد چون با اهرم تکلیفی بهتر نتیجه خواهد داد.