نمونه ای از تلاش محیط بانان منطقه حفاظت شده و پارک ملی سالوک در خراسان شمالی جهت کنترل بیماری حیات وحش در منطقه.
ضد عفونی آبشخورهای پارک ملی سالوک توسط محیط بانان عزیز پارک ملی سالوک

 
 
منبع :» اوریال نیوز