قلیان جدا از مشکلاتی که برای سلامتی و زیبایی ایجاد می کند برای محیط زیست هم بسیار مخرب است.چقدر از درختان جنگلی برای قلیان دود میشود خدامی داند.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-03-19_22-14-09.jpg