بجنورد – ایرنا – روستای درکش دارای طبیعتی جنگلی و کوهستانی با چشمه‌سارهای بسیار و انواع گیاهان دارویی است و همه ساله عده زیادی از دوستداران طبیعت از شهرها و روستاهای اطراف به این مکان سفر می‌کنند. روستای درکش در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه از توابع شهرستان مانه و سملقان قرار دارد. (عکس: وحید خادمی)

ایرنا – روستای درکش دارای طبیعتی جنگلی و کوهستانی با چشمه‌سارهای بسیار و انواع گیاهان دارویی است و همه ساله عده زیادی از دوستداران طبیعت از شهرها و روستاهای اطراف به این مکان سفر می‌کنند. روستای درکش در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه از توابع شهرستان مانه و سملقان قرار دارد. (عکس: وحید خادمی)