http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9.jpg
محمودیان- طرح اصلاح و احیای عرصه های منابع طبیعی در گرمه آغاز شد.معاون فرماندار گرمه در مراسم آغاز این طرح گفت: این طرح با هدف احیا و ترمیم رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی، در سطح ۱۷۰ هکتار از مراتع منطقه باریجستان کوه یان چشمه اجرا شد.«مکرمی» افزود: این طرح، خودجوش و مردمی است که با توجه به خشکیدگی وسیع رویشگاه ‌های جنگلی و مرتعی کشور به دلیل اقدامات مخرب انسانی، تغییر اقلیم و خشکسالی ایجاد شده است و علاوه بر این که پوشش گیاهی منطقه ترمیم می شود اشتغال زایی نیز به همراه خواهد داشت.وی با بیان این که کاشت باریجه در این منطقه می تواند به ایجاد توسعه پایدار کمک کند افزود: این طرح به اشتغال زایی و درآمد خانوارها کمک می کند و مجموعه شهرستان و استان از این طرح حمایت خواهند کرد.
منبع :» روزنامه خراسان