آغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی

عملیات عکسبرداری هوائی برای تهیه نقشه کاداستر اراضی و نقشه پایه شهرها، در سه هزار کیلومترمربع از اراضی کشاورزی انجام می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی اعلام کرد: اینآغاز عملیات عکسبرداری هوائی در استان خراسان شمالی عملیات با هدف تهیه نقشه کاداستر اراضی و نقشه پایه شهرهای استان انجام می شود.
این عکسبرداری، سه هزار کیلومترمربع از اراضی کشاورزی استان را در بر می گیرد.
همزمان با این عملیات ، عکسبرداری هوائی از شهرهای فاروج، شیروان، تیتکانلو، حصارگرمخان، پیش قلعه، آشخانه و قاضی و سایر شهرها و روستاهای منطقه زیرپوشش نیز انجام می شود.
این پرواز از ارتفاع حدود ۲۸۰۰ متری سطح آب های آزاد و با دوربین Ultracam XP و بر روی هواپیمایDornier انجام می شود به طوری که هر عکس منطقه ای، حدود ۸۶ هکتار از سطح زمین را پوشش می‌دهد.
نقشه و محصولات تولید شده از این تصاویر به عنوان اطلاعات مکانی پایه، برای سامانه اطلاعات مکانی GIS شهری و استانی استفاده خواهد شد.