یکی از مولفه های آلودگی هوای بجنورد فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری است. رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی بجنورد با اعلام این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این ناوگان دودزاست اما به دلیل کمبود اعتبارات، با وجود وعده های داده شده بدون تعمیر و به روز رسانی مانده است.
«سید محسن موسوی» با بیان این که بجنورد شهری ماشین محور است، ادامه داد: بسیاری از شهرهای دنیا از ماشین محور به سمت انسان محور در حال حرکت هستند، در این میان اگر ظرفیت بجنورد را با ظرفیت شهرهای مشابه مقایسه کنیم در می یابیم که تعداد ناوگان حمل و نقل شهری بجنورد بسیار زیاد است.
به گفته این مسئول، سنگ شکن ها و آلودگی ناشی از آن ها، نبود کمربند سبز شهری و ساختار کاسه ای و ناودیسی شهر بجنورد از عوامل کمک کننده به آلودگی هوای بجنورد است و این شهر دارای فضاها و معابر خاکی متعددی است و این امر نیز منجر به ایجاد گرد و خاک و گل و لای در هنگام بارندگی می شود.
«موسوی» با بیان این که در واقع ما در غباری از ذرات ریز زندگی می کنیم، اظهارکرد: بجنورد دارای پدیده وارونگی هوا در زمستان است، از سوی دیگر فاصله کوتاه روستاهای اطراف با این شهر و آسفالت نبودن مسیرهای این روستاها منجر به ایجاد گرد و غبار می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که هوای بجنورد در وضعیت سالم است اما پاک نیست، می افزاید: بر اساس مقایسه انجام شده این شهرستان از نظرشرایط محیطی متناسب با شمال تهران و شهرهای بیرجند و بروجرد است؛ مناطق و شهرهایی که دارای هوای پاک هستند.
وی با بیان این که یکی از مباحث کارکردهای مدیریتی، پیشرفت محلی است، ادامه داد: معتقدیم توسعه محلی منجر به توسعه ملی می شود، بنابراین وقتی از توسعه سخن گفته می شود منظور به تکامل رساندن داشته هاست
وی با بیان این که بر اساس پیشینه و تاریخ بجنورد، هوای پاک یکی از ویژگی های این شهر است، اضافه کرد: با این که بجنورد دارای یک ویژگی خوب و ممتاز بوده اما هم اکنون این ویژگی و مزیت از دست رفته و این امر نشان دهنده اشکالات سازمانی و مدیریتی است که هم اینک به یک مسئله شهری تبدیل شده است.این مسئول بر ضرورت ورود شورای اسلامی شهر، حفاظت محیط زیست استان و دیگر دستگاه های متولی برای کنترل آلودگی هوای این شهر تاکید کرد.