مانور دوچرخه سواری در روز بدون خودرو جاجرم
مکان : میدان امام خمینی
تاریخ :» یکم مهر ۹۶
شروع مانور :»
۱۷:۳۰
روز بدون خودرو