شهید غلامحسین علیزاده در سال ۸۰ در روستای توی شهرستان اسفراین به مقام شهادت نائل آمدند

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/07/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg

شهید غلامحسین علیزاده از محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان اسفراین دراواخر سال ۱۳۸۰، در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه سالوک به درجه رفیع شهادت نایل شد.
پس از تشکیل پرونده و پیگیری دراین مورد ، قاتل این شهید به نام ر – ک به قصاص نفس محکوم شد و این حکم در دیوان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفت .
پس از قطعیت حکم با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و میانجیگری یکی از نزدیکان این شهید اولیای دم از قصاص گذشت کردند و هم اکنون قاتل به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان اسفراین تحمل حبس می کند.

منبع