وقت کشی برای احداث کارخانه کمپوست
 کمپوست بجنورد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از زمان های از دست رفته بهار و تابستان امسال برای اجرای کارخانه کمپوست اظهار تاسف کرد. «مطهری» گفت: تسریع در  شروع عملیات اجرایی کارخانه کمپوست را در مکان جدید خواستاریم و با وجود این که یک سال تهیه گزارش ارزیابی این پروژه طول کشید، باز هم بقیه کارها از جمله تأمین اعتبار هم چنان باقی مانده است.وی با  اشاره به این که قرار بوده است، اعتباری از وزارت کشور برسد و متولیان مربوطه عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنند، افزود: منتظر شروع عملیات اجرایی پروژه برای ایجاد زیرساخت های مناسب هستیم.وی بیان کرد: روند اجرای پروژه طولانی شده و علت آن هم بحث پولی است که باید در اختیار شهرداری قرار بگیرد.وی با اشاره به این که زباله در شهر به خوبی جمع آوری می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: بخشی از زباله ها به طور تفکیک شده جمع آوری می شوند.وی بیان کرد: برای مشاهده آلودگی در چاه ها و منابع آب های پایین دست، تحقیقات و کاوش هایی برای دفن  گاه ۳۰ ساله زباله انجام  شد که  خوشبختانه  اثری از آلودگی تاکنون یافت نشده است.وی بیان کرد: برای انجام این کار مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده و انجام بقیه مراحل کار به همت شهرداری و مسئولان جدید مربوط می شود.