به گزارش پایگاه خبری جاجرم، بخشدار، شورای شهر، معتمدین و مسئولین شهر سنخواست  در روز جمعه به تنظیف و جمع آوری زباله ها از سطح شهر سنخواست پرداختند.