خراسان شمالی سرزمین ظرفیت هایی است که اگر به منصه ظهور برسند چهره استان تغییر پیدا می کند، یکی از این ظرفیت ها گیاهان دارویی است. ویژگی های خاص طبیعی و اقلیمی و تنوع آب و هوایی منحصر به فرد، ظرفیت بالایی را در ایجاد مزارع پرورش گیاهان دارویی ایجاد کرده است که نباید به راحتی از کنار آن ها گذشت.
از دیگر سو مصرف گیاهان دارویی از گذشته های دور در استان وجود دارد و هم اکنون در اکثر مناطق روستایی و عشایری استان مصرف گیاهان دارویی در درمان برخی بیماری ها از جایگاه بالایی برخوردار است، به همین دلیل بسیاری از دانش آموختگان بیکار رشته های کشاورزی و منابع طبیعی می توانند به این بخش وارد شوند و برای خود اشتغال ایجاد کنند و کاشت و فراوری گیاهان دارویی می تواند زمینه را برای توسعه استان مهیا کند.
سرمایه گذاری مناسب در بخش گیاهان دارویی و کشت و تکثیر آن‌ها به عنوان تامین کننده نیاز داخلی، خارجی و صنعتی در درازمدت می تواند در راستای توسعه استان و رونق اقتصاد کشاورزان گام بردارد.
به همین دلیل بارها در این مورد صحبت شده و پیگیری هایی انجام داده ایم تا درباره اشتغال زایی دانش آموختگان بخش کشاورزی بتوانیم اقدام کنیم.مراتع یا حتی مستثنیات را می توانیم زیر کشت گیاهان دارویی ببریم و اگر آموزش هایی لازم باشد می توانیم شرایطی را برای کشاورزان در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی آن ها فراهم کنیم از این رو مجتمع آموزش عالی شیروان با توجه به ماموریت ذاتی خود به ارائه آموزش اقدام کرده است اما برای فراگیر شدن کشت گیاهان دارویی و بومی کردن برخی از این گیاهان باید همه با هم حرکت کنیم و این با هم بودن به معنای همراهی دستگاه های مختلف در این مورد است.
از سوی دیگر اگر پس از کشت و جمع آوری، گیاهان در استان فراوری شوند واضح است که سود بهره برداران چندین برابر خواهد شد و به همین دلیل اگر بتوانیم کشت را به شکلی که مد نظر مجتمع آموزش عالی شیروان است گسترش دهیم همکاران هیئت علمی دانشگاه اعلام آمادگی کرده اند که در زمینه بازار یابی و فراوری وارد گود شوند.
در هر حال توسعه کشت گیاهان دارویی باید سلسله وار انجام شود و این همکاری و هم افزایی دستگاه های مربوطه را می طلبد و اگر همکاری نشود ممکن نیست شکل بگیرد.
دکتر «نیکخواه» رئیس مجتمع آموزش عالی کشاورزی شیروان