در بیشتر شهرها فضاهای ناکارآمد و زمین های رها شده که محلی برای دپوی نخاله های ساختمانی شده است، وجود دارد که چهره آن ها را دگرگون می کند. در جاجرم نیز این فضاها به صورت محدود وجود دارد که به حصارکشی و اندیشیدن تمهیدات لازم نیازمند است.
وجود این فضاها علاوه بر از بین رفتن زیبایی شهر، محلی برای جمع شدن نخاله های ساختمانی و استفاده های غیر اصولی می شود و برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم کردن امکانات و اندیشیدن تمهیدات شهری باید از مقوله زیبایی این فضاها غافل نشویم.
یکی از شهروندان جاجرمی می گوید: در جاجرم تعدادی فضا و زمین خالی وجود دارد که مالکان آن ها با وجود تذکرات شهرداری، به حصارکشی اقدام نمی کنند.
«میرزایی» می افزاید: زمین های خالی که چندین سالی است ساخت و سازی در آن ها انجام نمی شود محلی برای نخاله های ساختمانی و زباله ها شده است و منجر به از بین رفتن زیبایی شهر می شود.
شهروندی دیگر هم اظهارمی کند: در جاجرم برخی بافت های قدیمی وجود دارد که تاریخی نیست و نیاز است تخریب شود زیرا این فضاها علاوه بر خطراتی که دارد به شهر جلوه خوبی نمی دهد.
«رحیمی» می افزاید: مالکان باید با تخریب این فضاها و حصارکشی کردن زمین های خالی از ریختن نخاله های ساختمانی جلوگیری کنند.«مومنی» یکی دیگر از شهروندان می گوید: با توجه به این که شهرداری محلی را برای ریختن نخاله ها در شهر مشخص کرده است اما برخی نخاله های ساختمانی شان را در زمین های خالی رها می کنند که نیاز است مالکان آن ها را حصارکشی کنند.در این باره شهردار جاجرم می گوید: در جاجرم فضاهای ناکارآمد و زمین های خالی به صورت محدود وجود دارد و اطراف بیشتر این زمین‌ها حصارکشی و دیوار شده است.
«محمد مهدی پهلوان» تصریح می کند: با توجه به این که این فضاها مالک شخصی دارد اخطارهای لازم برای حصارکشی داده شده است و برخی اقدام کرده اند اما برخی که اقدام نکرده‌اند توسط شهرداری حصارکشی شده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به این که گودالی برای ریختن نخاله های ساختمانی مشخص شده است اما برخی همچنان با ریختن آن ها در زمین های خالی باعث از بین رفتن زیبایی شهر می شوند و شهرداری به جمع آوری نخاله‌ها اقدام کرده است و در صورت مشاهده و اطلاع رسانی شهروندان به شهرداری پیگیری قانونی انجام خواهد شد.
وی اظهار می کند: امسال به مالکان ۳ بنای قدیمی ناکارآمد دستور تخریب داده شده و به مالکان زمین های خالی که توان ساخت و ساز ندارند، اخطاریه داده شده است تا برای حصارکشی اقدام کنند.

منبع:»

http://khorasanshomali.khorasannews.com/?nid=20108&pid=7&type=0