معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با ابراز نگرانی از افزایش میزان رسوبگذاری در سد شیرین دره شهرستان مانه و سملقان گفت: تداوم این روند تهدیدی برای کاهش عمر مفید مخزن سد است.

وحید واسطه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سد شیرین دره، سد جوان استان است اما انباشت رسوب و گل و لای در آن، سبب کاهش عمر مفید آن و نگرانی مسئولان و مردم شده است.
وی افزود: فرسایش خاک در بالا دست سد شیرین دره افزایش یافته است و به همین علت، در بارش های سیل آسا، رسوب و گل و لای زیادی وارد مخزن سد می شود.
واسطه خاطرنشان کرد: در سیل اخیر، میزان رسوب وارد شده به سد بیش از سیلاب های گذشته بود و این افزایش میزان آورد رودها، نشان از افزایش میزان فرسایش خاک دارد.
وی گفت: برای حل مشکل رسوبگذاری در مخزن سد، دریچه های تحتانی مخزن به هنگام ورود سیلاب، بازگشایی می شود تا گل و لای خارج شود اما در این اقدام، تنها گل و لای شناور و معلق در آب مخزن خارج می شود و رسوب انباشته شده در مخزن معمولات باقی می ماند.
وی گفت: البته در سیلاب اخیر، سرعت و دبی سیلاب زیاد بود و به همین علت، بخشی از رسوب ته نشین و انباشته شده در مخزن هم دچار آشفتگی شد و همین امر سبب گل آلود و غیرقابل مصرف شدن آب برای آشامیدن شد.
واسطه اظهار داشت: در هفته جاری، دریچه های تحتانی سد شیرین دره ۲ مرتبه باز و آب رها سازی شده است و امروز هم بار دیگر دریچه بازگشایی می شود.
به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، در این بازگشایی ها، رسوب و گل و لای بیشتری از سد خارج شده است.
واسطه با بیان اینکه برای کاهش رسوبگذاری در مخزن سد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید به اجرای طرح های آبخیزداری در بالادست سد شیرین دره سرعت دهد اظهار داشت: سرعت اجرای طرح های آبخیزداری در بالادست سد شیرین دره کند است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: حوزه آبریز سد شیرین دره، یکی از حوزه های فرسایش پذیر استان به شمار می رود و انتظار می رود به اجرای طرح های آبخیزداری در این عرصه ها، سرعت داده شود.
* بیش از ۲ میلیون مترمکعب آب وارد سد شیرین دره شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی هم گفت: در بارندگی های اخیر، ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار متر مکعب سیلاب وارد سد شیرین دره شده است.
سید ابراهیم علوی اظهار داشت: اکنون ۳۳ میلیون متر مکعب آب، معادل ۵۳ درصد حجم مخزن سد شیرین دره در این دریاچه ذخیره است.
اکنون ۶ سد در خراسان شمالی در دست بهره برداری است که کمتر از ۳۸ میلیون متر مکعب آب در مخازن این سدها ذخیره است.
۷۱۸۵/