مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد:
معضل۳۰ ساله دفن زباله در «باباموسی»
 http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/11/%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C.jpg
علی نیا- دفن زباله بعد از گذشت ۳۰ ساله در کوه باباموسی تبدیل به معضل جدی شده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: کوه بابا موسی بعد از گذشت ۳ دهه به دلیل سختی زمین قابلیت دفن زباله های شهر بجنورد را ندارد. «مطهری» با اشاره به این که خاک کافی برای پوشش زباله ها در این منطقه وجود ندارد، افزود: مجوز احداث کارخانه کمپوست سال گذشته صادر شد و قرار بود تأمین اعتبار و در مکان جدید با ایجاد زیرساخت های مناسب راه اندازی شود. وی با اشاره به این که در حال حاضر منتظر تأمین اعتبار و شروع عملیات فیزیکی کارخانه کمپوست هستیم، بیان کرد: مجوز مربوطه را برای کارخانه کمپوست صادر کرده ایم و دیگر بهانه ای مبنی بر این که محیط زیست مجوز نداده، وجود ندارد و متولیان مربوطه باید هرچه سریع تر زیرساخت ها را برای راه اندازی کارخانه کمپوست فراهم کنند. وی ادامه داد: زمانی اجازه انتقال زباله ها را به نقطه جدید می دهیم که طبق گزارش ارزیابی، زیرساخت های مورد نیاز فراهم شده باشد تا  باباموسی دیگری در مکان دیگری از شهر نسازیم و معضلی برای ما و شهرداری ایجاد نشود.
منبع :» روزنامه خراسان شمالی