تولید و کاشت ۱۸۰۰۰ اصله نهال گلدانی توسط اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان گرمه
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرمه گفت: برای تولید و کاشت  ۱۸ هزار اصله نهال گلدانی در شهرستان گرمه ۱ (یک) میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
امامی افزود: ۱۸ هزار اصله نهال گلدانی آتریپلکس و قره داغ در شهرستان تولید شده است و آماده انتقال به عرصه (حوضه آبخیز شهری گرمه یک) جهت کاشت در سطح ۷۰ هکتار می باشد.
وی هدف از اجرای پروژه کاشت نهال گلدانی را غنی کردن پوشش گیاهی منطقه به منظور حفاظت از منابع آب و خاک، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی تقویت منابع آب زیر زمینی چاه ها و قنوات پایین دست و تامین بخشی از علوفه مورد نیاز دام عنوان کرد.
.
ادامه مطلب:»
http://n-khorasan.ir/?p=1678
.
✅ حافظان محیط زیست خراسان شمالی
@nkhorasanir2
.
.