پارکهای ملی خراسان شمالی

طبق آخرین اطلاعات پارک ملی در خراسان شمالی شامل سه مورد زیر می باشد که از مجموعه مناطق چهارگانه + شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست خراسان شمالی می باشد.
پارک ملی ضامن آهو  »»  حوالی جاجرم و میاندشت  جهت مطالعه اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پتارک ملی ساریگل  »»»» حوالی اسفراین   جهت مطالعه اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

پارک ملی سالوک:::»»»حوالی اسفراین  جهت مطالعه اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید


آیا تصور می کنید اطلاعات منتشر شده ما درمورد پارک های ملی خراسان شمالی کامل و یا صحیح نیست لطفا با ما در ارتباط باشید/تشکر

info@n-khorasan.ir
hadimoradiir@yahoo.com