نسخه ای برای مدیریت پسماند
نویسنده : زهره اسدی z.asadi@khorasannews.com
آیا می دانید یکی از معضلات زیست محیطی، آلوده شدن آب، خاک و زیست بوم به واسطه رفتار ما انسان هاست؟ می دانید که ما با تولید چند صد تن زباله در روستاها و شهرها و رها سازی آن ها در طبیعت زخم عمیقی بر تن زمین زده ایم؟ هیچ گاه فکر کرده اید که نقش شما در حفاظت از زمین و محل زندگی تان چیست؟ کاهش تولید زباله نسخه ای شفابخش برای مدیریت پسماند است؛ موضوعی که از آن تحت عنوان «کمینه سازی» زباله نیز یاد می شود. به عنوان مثال استفاده از کیسه‌ های پارچه ‌ای در خریدهای عمومی و خرید اقلام پرنیاز به صورت فله برای جلوگیری از تولید زباله ناشی از بسته ‌بندی ‌ها از جمله روش ‌های مدیریت پسماند با استفاده از این نسخه است. پلاستیک هایی که بلای جان طبیعت شده اند و همچون خوره بر تن زمین افتاده اند حاصل نوع رفتار ماست، پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی در گذر زمان منجر به روی آوردن مردم به غذاهای آماده و محصولات بسته بندی شده است و نتیجه آن چیزی نیست جز تصویر زشت پلاستیک های رها شده ای که در هر قسمت از این شهر دیده می شود، خطری بزرگ که دوستداران محیط زیست را به شدت نگران کرده و منجر به راه اندازی کمپین های حمایتی از طبیعت شده است. تصمیم درستی گرفته اید اگر با استفاده کمتر از پلاستیک پا در مسیر کاهش زباله های خانگی خود گذاشته اید. نسخه شفابخش مدیریت پسماند در دستان ماست و از کمینه سازی زباله ها و از سطل های زباله ما آغاز می شود، فقط کمی بیندیشیم.
منبع:»
http://khorasanshomali.khorasannews.com/newspaper/page/20132/3/189280/0