شیری- نسخه سوانح برای ۶ روستا از ۱۷ روستای در معرض رانش زمین پیچیده شد.معاون عمرانی بنیاد مسکن خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود: جلسه ای با حضور مشاور سوانح در استانداری برگزار و توضیحات لازم درباره ۱۷ روستای در معرض رانش زمین ارائه و مقرر شد طی ۳ روز آینده راهکار نهایی برای ۶ روستا اعلام و عملیات اجرایی آغاز شود.«صابری» گفت: ۱۱ روستای دیگر هم در دستور کار مطالعات تکمیلی قرار می گیرد که زمانبر است و پس از تأمین اعتبار، برای عملیات اجرایی انعقاد قرارداد می شود.وی اضافه کرد: پس از این که راهکار نهایی ارائه و هزینه از سوی مشاور اعلام شود، اعتبار مورد نیاز از طریق منابع استانی یا بخشی از کمک ملی تأمین می شود.
وی اظهار کرد: برای روستاهایی که مخاطرات جزئی دارند و با کارهای سطحی مشکل شان برطرف می شود، طی سه روز آینده از سوی مشاور راهکار نهایی اعلام می شود.وی ادامه داد: در ۱۱ روستای باقی مانده باید پهنه بندی مناطق خطر و ایمن مشخص شود که به مطالعات تکمیلی و ژئوتکنیک نیاز دارد.