فرماندار اسفراین مطرح کرد:

 نشست فوق العاده شورای تامین برای آلبلاغ

 

نجفیان- فرماندار اسفراین از برگزاری نشست فوق العاده شورای تامین این شهرستان، حسب دستور استاندار خراسان شمالی برای مقابله و توقف تخریب محیط زیست در معدن آلبلاغ خبر داد.«رستمی» با اشاره به این که معدن سنگ سرب و روی آلبلاغ به عنوان یک ثروت ملی در منطقه حفاظت شده ساریگل قرار دارد، افزود: اقدامات صورت گرفته در آلبلاغ مصداق تخریب محیط زیست و برداشت غیرمجاز بود و پیش از این هم تذکراتی به برداشت کنندگان داده بودیم.وی با اشاره به مصوبه شورای تامین مبنی بر توقیف ۳ ماهه ماشین آلاتی که مواد معدنی این معدن را جابه جا می کنند، بیان کرد: فارغ از این که ماشین آلات طی این مدت در پارکینگ خواهند ماند، سنگ معدن های کشف و ضبط شده هم به نفع دولت به فروش خواهند رسید و جرایم متناسب با تخلفات هم از سوی دستگاه قضایی پیش بینی شده و دادستان با قاطعیت به این مهم ورود کرده است.وی با اشاره به ورود و بازدید تیمی از وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست از معدن آلبلاغ در روز شنبه، تصریح کرد: باید سامان دهی این معدن با نظر وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست به گونه ای باشد که مردم منطقه از آن منتفع شوند و نباید به شخص خاصی واگذار شود.(خراسان شمالی)