نهمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری خراسان شمالی برگزار شد.

همین جلسه ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری خراسان شمالی برگزار شد.

روز پنجشنبه ۱۷ مرداد به منظور بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، جلسه ای با حضور مدیرکل محترم، معاونین ایشان، روسای ادارات ستادی و شهرستانی در محل سالن جلسات شهید اوری اداره کل برگزار گردید.

منبع:» روابط عمومی منابع طبیعی استان