۱۵:۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بلای جان آبهای زیر زمینی

خراسان شمالی از لحاظ خشکسالی شاید رتبه نخست خشکسالی بعد از انقلاب را داراست . مردم به شدت وابسته به کشاورزی هستند . مسئولای شهر تو این شرایط مجوز گرفتن و اقدام به ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی کردند . قبلا در این مورد پست گذاشته بودم . این نیروگاه به راحتی سفره های آب زیر زمینی این منطقه را خواهد بلعید و از بین خواهد برد . تا عطش تکنوکراتهای مملکت ما فروکش کند . چند ماه پیش مجدد با برخی مسئولین شهر گفتگو کردیم که احداث چاه عمیق برای تامین آب این نیروگاه به چه قیمتی؟ در حال حاضر با پیش بین ها نیاز به چند حلقه چاه در مکانهای مختلف پیش بینی شده است . که بر خلاف چاهای معمولی میبایست به صورت بیست و چهار ساعته در طول سال کار کنند .اگه سدهایی که در مطالعات اولیه برای تامین دیده شدند خشک شدند خب نیروگاه رو موقتا بخوابونید . منتها در جواب ما فرمودند میخواهید ما رو از نون خوردن بندازید؟ نمایندگان شهر و استان کلی برای آوردن این نیروگاه باد کرده اند . به این کار تو ادبیات پیشرفت شکوفایی نمیگویند ! مردم همگی حاضرند برق منازلشان ساعتها قطع باشد ولی آب کافی برای شرب و کشاورزی داشته باشند .


منبع :» خبرگزاری فارس